אצלנו יש מקום לאגו!


בסדנה שהנחתי לאחרונה משתתפת צטטה מנהל שהכריז בגאווה "אצלנו אין מקום לאגו". האומנם?! נרצה או לא, האגו הוא חלק מאתנו. ככל שננסה להתעלם ממנו, השפעתו תגבר – מבלי שנהיה מודעים לכך. אם נרצה שהאגו לא ישלוט בנו – נדרש מאתנו ללמוד לשים אליו לב, להיות מודע אליו. זהו הבסיס למנהיגות אישית. זהו הבסיס למנהיגות, נקודה.


#מנהיגותאותנטית #קבלתהחלטות #מודעותעצמית #מנהיגות