top of page

הדבר הכי חשוב בתהליכים של סיעור מוחות... זה היום שאחרי!

 

זהו הזדמנות לבחון רעיונות 'מטורפים', לפתח כיוונים חדשים ולהוסיף צבע ועניין. מצד שני, בסופו של דבר, תוצרי סיעור המוחות חייבים להיות ישימים. סיעור מוחות אפקטיבי הינו תהליך הבנוי מניגודים מובנים ועל כן לנהל אותו באופן ייעיל הינו אתגר משמעותי בעל פוטנציאל עצום.

מעבר לערך המיידי שתוצרי סדנת סיעור מוחות עשויים לייצר, ישנם יתרונות נוספים מעצם ניהול התהליך:

  • מעורבות והעצמת משתתפים

  • הגברת היצירתיות

  • הגברת מוטיבציה ועניין

התהליך שלנו

5

הטמעת תוצרי הסדנה

הטמעה

4

מדידת אפקטיביות

מדידה

3

קיום סדנת סיעור מוחות

סדנה

2

תכנון סדנה

תכנון

1

הבנת הצורך

הכרות והבנה

1. היכרות והבנה

כבכל התהליכים שלנו, היכרות עם הארגון, האתגרים שלו והשפה הם שלב בסיסי בתהליך ההכנה. בשלב זה נבין את נושא שאותו מעוניינים לקדם, נגדיר במדויק את התוצר הנדרש בסוף סדנת סיעור המוחות ונלמד היטב את הרקע.

בשלב זה חשוב להבין מי בעלי העניין הרלוונטיים. לעיתים נכון לשוחח עם לקוחות או ספקים, חברי דירקטוריון ומנהלים אחרים בארגון ואף בשלב זה לשקול לצרף אותם לסדנה עצמה.

במקרים רבים עלינו לזהות מראש מהם ההתנגדויות הצפויות במהלך הסדנה ולהבין כיצד נכון לגייס חברי צוות לתוך התהליך.

2. תכנון

בשלב התכנון נכין תוכנית מפורטת הכוללת תבניות מוגדרות לכל שלב והגדרת תוצרי ביניים בכל מהלך היום. נשלב בתכנון פעילות התנסותית שתסייע ליצירת אווירה מתאימה, הגברת היצירתיות ורמת מעורבות גבוהה בכל מהלך היום. 

3. הסדנה / ההאקתון 

בסדנה תפקידנו להיות שותפים פעילים בתהליך, להקפיד שנשמרים התנאים המתאימים, לנצל את סל הכלים שעומדים לראשותנו כמנחים, על מנת לוודא שבסוף הסדנה נפיק תוצרים ישימים ורלוונטיים. הדגשים שלנו במהלך הסדנה הם:

הבנת הצורך
תכנון סדנה
קיום סדנת סיעור מוחות
  • יצירה ושמירה על סביבה בטוחה המאפשר שיח פתוח של כל המשתתפים

  • שימוש בכלים לעידוד יצירתיות

  • שמירה על רמת מעורבות של כל המשתתפים

  • חתירה לתוצאות – היום חשוב אבל התוצאות הן שקובעות!

  • ניהול המטולטלת בין הרחבה ויצירתיות למיקוד בתוצאות.

4. מדידה -

כשלשה שבועות לאחר הסדנה, נעביר שאלון ממחושב אנונימי על מנת ללמוד על אפקטיביות הסדנה ולמקד תהליכי המשך. אנו מעבירים ללקוחות שלנו פענוח ראשוני של השאלון ותובנות מרכזיות אשר יהוו בסיס להמשך העבודה.
ומדוע רק שלשה שבועות אחרי? הסיבה פשוטה, סדנאות התנסותיות הם חוויה חזקה וחשוב לנו למדוד את השינוי שהשגנו בקרב המשתתפים בלי שעוצמת החוויה תשפיע על המדידה.

5. הטמעה

הסכנה הגדולה ביותר בה מעורבים חברי צוות רבים עם מחויבות לתהליך הינו חוסר יישום התוצרים. מצב זה עשוי להשאיר תחושת תסכול ולפגוע במוטיבציה של המעורבים. לכן, חיוני להגדיר מראש תהליך המשך אשר מטרתו הטמעת תוצרי הסדנה – גם אם בשלב זה  עדיין לא ברור מהם!

בימים שלאחר הסדנה נסייע לבניית מערך ליישום והטמעה של התוצרים, למימוש באופן עצמאי על ידי הלקוח או בסיוע שלנו.

מדידת אפקטיביות
הטמעת תוצרי הסדנה
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
bottom of page