top of page

פיתוח מנהיגות

סדנאות מנהלים לפיתוח מנהיגות מבוססות על עשרות שנים של מחקר כדי לפתח מנהיגות מודעת יצירתית ומעצימה בעזרת תהליכים מכוננים וממוקדים . יחד נוכל לעצב את מנהיגי המחר ולהעצים את מנהיגי היום כדי לאפשר לאנשים רבים יותר למצות את הפוטנציאל שלהם ואף להגביר את הסיפוק שלהם ושל הסובבים אותם.

סדנאות מנהיגות למנהלים מציעות הזדמנות לשנות תבניות התנהגות מעבר לרכישת כלים משמעותיים. מודל מרכזי שמנחה אותנו במהלך סדנאות הינו מודל מנהיגות אותנטית.

התהליך שלנו

5

הטמעה

4

מדידה

3

סדנה
תכנון

2

1

הגדרת מטרות
מטרות הסדנה
שלב תכנון סדנה
סדנת פיתוח מנהיגות בשטח
  • בניית קבוצת למידה המאפשרת שיח פתוח

  • קשר אישי ופתוח עם המשתתפים

  • שימוש בפעילויות התנסויותיות חווייתיות ומהנות על מנת לקדם למידה

  • עיבוד בקבוצות על מנת לאפשר למשתתפים להשליך את מה שלמדו בסדנה ליומיום

  • הקפדה על למידה אישית אותנטית – לא רק סיסמאות!

4. מדידה -

כשלשה שבועות לאחר הסדנה, נעביר שאלון ממחושב אנונימי על מנת ללמוד על אפקטיביות הסדנה ולמקד תהליכי המשך. אנו מעבירים ללקוחות שלנו פענוח ראשוני של השאלון ותובנות מרכזיות אשר יהוו בסיס להמשך העבודה.
ומדוע רק שלשה שבועות אחרי? הסיבה פשוטה, סדנאות התנסותיות הם חוויה חזקה וחשוב לנו למדוד את השינוי שהשגנו בקרב המשתתפים בלי שעוצמת החוויה תשפיע על המדידה.

5. הטמעה

לא מספיק לבצע סדנה או קורס פיתוח מנהלים. בהתאם להגדרת המטרות ולתוצרי הסדנה, נסכם עם הלקוח את מהלכי ההמשך להטמעה. ישנם דרכים רבות להטמיע למידה, החל ממפגשים קצרים, סדנאות, פעילויות בהובלת הארגון, פרויקטים, תהליכים חדשים בארגון ועוד.

מדידת אפקיביות
הטמעת תוצרי הסדנה

1. הגדרת מטרות -

 לכל ארגון יש מאפיינים ייחודים, רקע שונה ובעיקר אנשים ותרבות שונה. על כן אנחנו שמים דגש רב על היכרות עם הארגון וצרכיו. יחסי השותפות שאנחנו בונים עם הלקוחות שלנו חיוניים להמשך התהליך. רק לאחר שאנו משוכנעים כי "הבנו את הארגון" אנחנו ניגשים לשלב הבא – הגדרה מדויקת ומיקוד מטרות הסדנה. לעיתים נראיין מנהלים נוספים בארגון, ואם צריך נסייע לגבש את ערכי המנהיגות הרלוונטיים לארגון.

למעשה, שלב הגדרות המטרות משותף לכל סוגי הסדנאות שלנו.

2. שלב התכנון - 

הינו תהליך אינטראקטיבי בו נתאים את תכני הסדנה ודרך העברתם על פי המטרות שהגדרנו ובאופן המיטבי לצרכי ואילוצי הארגון. יחד נבין מהו המיקום הנכון, אורך הסדנה, מבנה והפעילויות שייכללו בה. אנחנו מאמינים בתכנון פרטני  ביותר – וזאת על מנת לאפשר את מירב הגמישות בשטח. התכנון יכלול גם התייחסות להמשך תהליך ההטמעה – לרבות תהליכים פנים ארגוניים שהלקוח יכול להוביל בעצמו.

3. הסדנה

עצמה יכולה להתקיים במרחב עירוני או בשטח, בכל מקום בארץ (ולעיתים גם מחוצה לה) – כנגזרת של הצרכים. במהלך הסדנה נקפיד על מספר עקרונות:

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5

אני רוצה לשמוע עוד

bottom of page