top of page

סדנאות חוסן - להתמודדות עם מתח ושחיקה

רמת הלחץ שלכם ושל העובדים שלכם עולה? מעוניינים לשפר את הרווחה  של העובדים שלכם? מקום העבודה של היום מציג אתגרים הולכים וגדלים בעקבות:
 

 • הצורך בחידושים והתפתחויות מהירים יותר

 • קשיי תקשורת בין צוותים גלובליים מרוחקים

 • לחץ לספק יותר תפוקות עם פחות משאבים

ההתערבות הטובה ביותר שאושרה על ידי מחקר הינה ACT, אשר כוללת פיתוח תשומת לב. ACT הצליחה לשפר את בריאות הנפש ואת היעילות ההתנהגותית (למשל שיעורי היעדרות ויעדי ביצועים)"

Financial Times

מחקרים רבים בעבודה מראים כי ACT מעניק תועלת לעובדים ולארגונים באמצעות:

 • רווחה מוגברת & עמידות

 • ביצועים משופרים

 • לחץ עבודה מופחת / שחיקה

 • חדשנות מוגברת בפתרון בעיות

 • ירידה בהיקף ההיעדרויות

 • שימור עובדים / ירידה בתחלופת עובדים

 • שימור מנהלים

בסדנה של יום נטמיע בקרב המשתתפים גישה חדשנית להתמודדות עם מתח ושחיקה. התפיסה עליה מתבססת הסדנה הינה אימון באמצעות התחייבות קבלה ( Acceptance  & Commitment Training-ACT)  - גישה חדשנית, קלה ליישום להגדלת רמת החוסן של העובדים ויכולת הארגון. גישה זו היא בין הגישות היחידות שהוכחה במחקרים מדעיים רבים כאפקטיבית לאורך זמן.

 

באמצעות הסדנה יוכלו העובדים שלכם:

 • לרכוש כלים להתמודדות עם חשיבה שלילית ורגשות לא רצויים.

 • להישאר מרוכזים במצבי לחץ.

 • להתמודד עם במצבים מורכבים ושוחקים לאורך זמן בלי לפגוע באיכות החיים.

 • ללמוד כלים ואסטרטגיות לבניית ולתחזוקה של מקום עבודה בריא.

ההצעה שלנו כוללת:

יום מרתק, חוויתי ומגבש בו המשתתפים יוכלו ללמוד כיצד להתמודד עם שחיקה באמצעות למידה התנסותית. רצוי לקיים את הסדנה בחיק הטבע, אך ניתן גם להתאימה ליום בחדר מתאים.

הסדנה מתאימה ליום פעילות מלא או לשתי סדנאות של חצי יום. היא מיועדת לקבוצות של 9-15 משתתפים ומתאימה לחברי צוות ולמנהלים.

bottom of page