top of page

מהי מנהיגות אותנטית?

עודכן: 10 באוק׳ 2018


לאחרונה נשאלתי על ידי מספר רב של מתעניינים מהי מנהיגות אותנטית, המודל המרכזי שאנו משתמשים בסדנאות פיתוח מנהיגות שלנו. אז הנה בהפשטה, נסיון להגדרה.


התפיסה מכילה מספר הנחות בסיסיות שאני מאוד מזדהה עימן:

  • בעוד שניהול עוסק בשיפור מתמיד של תהליכים ועשייה, מנהיגות עוסקת בהנעת אנשים והובלתם מחוץ למרחב הנוחות (או בהרחבת מרחב הנוחות שלהם).

  • לשם כך נדרש שיווצר קשר רגשי עם המנהיג.

  • המנהיג (והאנשים אותם הוא מוביל) יוכלו לפעול בצורה הטובה ביותר כאשר הם נאמנים ופועלים לפי הערכים שלהם.

  • כדי לפעול לפי הערכים וליצור קשר רגשי עם אנשים, מנהיג חייב לפתח מודעות עצמית, מודעות לערכים, למחשבות ולרגשות שלו וכן של הסובבים אותו.

כדאי לעיין גם בספר "מנהיגות אותנטית" של רוב גופי וגארת' ג'ונס.

לשמוע עוד פרטים:


コメント


bottom of page