top of page

קבלת החלטות מודעת


יש הגורסים שאדם בוגר מקבל כ35,000 החלטות ביום! גם אם הנתון שגוי, נסכים כי קבלת החלטות הינו מרכיב משמעותי ביותר מהתנהלותנו היום יומית - בייחוד כשאנו בוחנים את עולם המנהיגות. מודלים רבים מתארים תהליכי קבלת החלטות: GOFER, ODDESY, PDM, DECIDE ועוד רבים אחרים. לכל מודל היתרונות שלו, אך בכולם חסר גורם מכריע בחשיבותו – מקבל ש בעצמו. אין ספור מחקרים הדגימו את ההשפעה שיש למצבו של מקבל ההחלטות על טיב החלטותיו. עייפות, מצב רוח, הנחות עבודה, רגשות כל אלו ישפיעו על ההחלטות שנקבל. איפה נמצא הערכת מצב אישית בתהליכי קבלת החלטות? אני מאמין שאם נלמד להשקיע 600 שניות בהבנה של מצבינו טרם קבלת החלטה משמעותית, דיון חשוב או סתם מדי פעם – איכות המנהיגות שלנו ושל המנהלים איתם אנו עובדים תשתפר עד מאוד.

נשמח לעבוד עם הצוותים שלכם כדי לעבוד על הטמעת נושא חשוב בתהליך העבודה הצוותי.


Comments


bottom of page